Complete IELTS 5.5

Unit 1

1
Complete IELTS- WB 5.5- Unit 1- Listening section 1- Vocabulary
Câu hỏi 19
2
Complete IELTS- WB 5.5- Unit 1- Reading section 1.
Câu hỏi 15
3
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 1-Listening section 1
Câu hỏi 10
4
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 1-Grammar
Câu hỏi 6

Unit 2

1
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 2-Reading section 2
Câu hỏi 10
2
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 2-Listening section 2
Câu hỏi 11
3
Complete IELTS-WB5.5-Unit2-Listening section 2-Vocabulary.
Câu hỏi 20
4
Complete IELTS-WB 5.5-Unit2-Grammar
Câu hỏi 25

Unit 3

1
Complete IELTS-WB5.5-Unit 3-Listening section 3.
Câu hỏi 9
2
Complete IELTS-WB5.5-Unit3-Vocabulary
Câu hỏi 9
3
Complete IELTS-WB5.5-Unit 3-Reading section 3
Câu hỏi 11
4
Complete IELTS- WB 5.5-Unit3-Grammar
Câu hỏi 14

Unit 4

1
Complete IELTS-WB 5.5-Unit4- Reading section 1
Câu hỏi 14
2
Complete IELTS-WB5.5- Unit 4- Vovabulary
Câu hỏi 16
3
Complete IELTS-WB5.5- Unit 4- Listening section 4
Câu hỏi 3
4
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 4- Grammar
Câu hỏi 15

Unit 5

1
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 5-Vocabulary
Câu hỏi 15
2
Complete IELTS-WB 5.5-Unit 5- Listening section 1
Câu hỏi 8
3
Complete IELTS-WB 5.5-Unit5-Reading section 2
Câu hỏi 8
4
Complete IELTS-WB5.5-Unit 5-Grammar
Câu hỏi 14

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Thông báo về việc tạm dừng dạy trực tiếp

Trung Tâm Anh Văn Âu Việt Mỹ trân trọng Thông Báo: 

Hiện nay Trung Tâm đang thực hiện theo C/v của SGDĐT Tp.HCM về việc tạm dừng dạy trực tiếp. Khi có C/v mới về việc dạy và học trực tiếp Trung Tâm sẽ thông báo đến quý phụ huynh thời gian đi hoc lại.  Kính chúc quý phụ huynh và gia đình nhiều sức khỏe.
Liên hệ chúng tôi
close-link
Layer 1
viTiếng Việt