toggle menu

Đào Tạo Giáo Viên IELTS

Live Trainings

Xin vui lòng nhấn vào nút bên dưới để vào phòng họp. Lưu ý quý thầy cô cần đăng nhập trước khi nhấn vào nút này.

1
Demo Lesson 1
2
Demo Lesson 2
3
Listening U2
4
Mindset 1 – Listening unit 4
5
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 5
7
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 5
9
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 1

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Đào Tạo Giáo Viên IELTS
viTiếng Việt