Introduction to IELTS (Weekends class – 2hrs)

4 ngoài 5
4
6 đánh giá


Tham dự lớp học trực tuyến

Sau khi đã đăng ký tài khoản và được giáo viên add vào lớp học các bạn học viên tham dự lớp đúng giờ bằng cách nhấn vào đường link tham dự bên dưới

Hướng dẫn đăng ký lớp học

Video bên trái là phần hướng dẫn đăng ký lớp học. Đối với các bạn học viên khi gặp các vấn đề về kỹ thuật cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ bằng cách điền vào form bên dưới

Starting Course

1
Demo Lesson 1

Demo Classes for IELTS Introduction

2
Reading – SKIM vs. SCAN – Short answer questions
2 HRS
3
Listening – Matching tasks – Topic: food
90 minutes
4
Listening – Multiple Choice – Consumerism
90 mintues
5
READING – T/F/NG – 4.0
6
Reading – True False Not Given – IELTS 4.0
7
Writing – Trend Graphs – Part 2/3 – IELTS 4.0
90 mintues
8
Writing Task 1 – Trend Graphs – Rewrite Sentences – IELTS 4.0
9
Writing – using it/they/these to improve Coherence and Cohesion of the essay – Topic: The importance of the past-
10
Speaking – Topic: News and Media – Techniques: ADJ to express feeling & passive to describe event (S:Part 2)
2 HRS
Faq Content 1
Faq Content 2

Productivity Hacks to Get More Done in 2018

— 28 February 2017

  1. Facebook News Feed Eradicator (free chrome extension) Stay focused by removing your Facebook newsfeed and replacing it with an inspirational quote. Disable the tool anytime you want to see what friends are up to!
  2. Hide My Inbox (free chrome extension for Gmail) Stay focused by hiding your inbox. Click "show your inbox" at a scheduled time and batch processs everything one go.
  3. Habitica (free mobile + web app) Gamify your to do list. Treat your life like a game and earn gold goins for getting stuff done!


4
4 ngoài 5
Xếp hạng 6

Đánh giá chi tiết

Sao 5
3
Sao 4
0
Sao 3
3
Sao 2
0
Sao 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Cho xem nhiều hơn
Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Thêm vào danh sách yêu thích
Đã đăng ký: Học sinh 47
Thời lượng: 10 hours
Bài giảng: 8
Video: 9 hours
Cấp độ: Advanced
Introduction to IELTS (Weekends class – 2hrs)
viTiếng Việt