Lớp luyện thi STARTERS (Ms. Thảo)

Lưu ý nhỏ:

Đây là lớp học dành cho các học viên luyện thi chứng chỉ Cambridge - STARTERS. Cần đăng nhập để truy cập lớp học và nội dung học. Nếu chưa có tài khoản hoặc cần thắc mắc các vấn đề về tài khoản và đào tạo xin vui lòng liên hệ: Mr. Linh 0389874504

Tham gia lớp học trực tuyến

Để tham gia lớp học trực tuyến các bạn cần phải có tài khoản sử dụng tại website này để xem cách tạo một tài khoản (hoặc tài khoản đã được cung cấp bởi giáo viên) nhấn vào video phía bên trái để xem cách sử dụng chương trình học trực tuyến. Để tham gia lớp học nhấn vào nút bên dưới khi tới giờ học

Starters-Authentic 3

1
Starters-Authentic 3-Reading&Writing-Test 1
2
Starters-Authentic 3-Reading&Writing-Test 2
3
Starters-Authentic 3-Reading&Writing-Test 3
4
Starters-Authentic 3-Listening-Test 1
5
Starters-Authentic 3-Listening-Test 2
6
Starters-Authentic 3-Listening-Test 3
7
Starters-Authentic 3-Speaking-Test 1
8
Starters-Authentic 3-Speaking-Test 2
9
Starters-Authentic 3-Speaking-Test 3

Starters-Authentic 2

1
Starters-Authentic 2-Reading&Writing-Test 1
2
Starters-Authentic 2-Reading&Writing-Test 2
3
Starters-Authentic 2-Reading&Writing-Test 3
4
Starters-Authentic 2-Listening-Test 1
5
Starters-Authentic 2-Listening-Test 2
6
Starters-Authentic 2-Listening-Test 3

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Lớp luyện thi STARTERS (Ms. Thảo)
Layer 1
viTiếng Việt