toggle menu

Master Expert IELTS 7.5

Tham Gia Lớp Học Trực Tuyến Tại Đây

Truy nhập vào link kế bên để tham gia vào lớp học trực tuyến

Video ghi hình buổi học, bạn cần nhập mã lớp để xem được Video này

Mind-Set IELTS Unit 1

1
Reading – SKIM vs. SCAN – Short answer questions
2 HRS
2
Mindset 2 – Writing Unit 1
2 HRS
3
Listening – Multiple Choice – Consumerism
90 mintues
4
Mindset 2 Unit 1 – Listening for specific information
5
Mindset 2 – Speaking Unit 1 – The man-made environment
3 HRS

Mind Set IELTS Unit 2

1
Mindset 2 – Reading unit 2
2 HRS
2
Mindset 2 – Writing unit 2
3
Listening – Matching tasks – Topic: food
4
Mindset 2 – Listening Map & Plan
2 HRS
5
READING – T/F/NG – 4.0
6
Mindset 2 – Listening and Speaking mini test practice

UNIT 3

1
Mindset 2 – Unit 2 Speaking & Reading T/F/NG
2
Reading – Matching Information – Topic: Media & News
90 mintues
3
Reading – True False Not Given – IELTS 4.0

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
viTiếng Việt