trusted online casino malaysia

Master Expert IELTS 7.5

Tham Gia Lớp Học Trực Tuyến Tại Đây

Truy nhập vào link kế bên để tham gia vào lớp học trực tuyến

Video ghi hình buổi học, bạn cần nhập mã lớp để xem được Video này

Mind-Set IELTS Unit 1

1
Reading – SKIM vs. SCAN – Short answer questions
2 HRS
2
Mindset 2 – Writing Unit 1
2 HRS
3
Listening – Multiple Choice – Consumerism
90 mintues
4
Mindset 2 Unit 1 – Listening for specific information
5
Mindset 2 – Speaking Unit 1 – The man-made environment
3 HRS

Mind Set IELTS Unit 2

1
Mindset 2 – Reading unit 2
2 HRS
2
Mindset 2 – Writing unit 2
3
Listening – Matching tasks – Topic: food
4
Mindset 2 – Listening Map & Plan
2 HRS
5
READING – T/F/NG – 4.0
6
Mindset 2 – Listening and Speaking mini test practice

Mindset IELTS UNIT 3

1
Mindset 2 – Unit 2 Speaking & Reading T/F/NG
2
Reading – Matching Information – Topic: Media & News
90 mintues
3
Reading – True False Not Given – IELTS 4.0
4
Mindset Writing Unit 3 – Process – Grammar: Passive Voice
5
Mindset IELTS 2 – Unit 3 – Listening
6
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 1
3 questions
7
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 2
Câu hỏi 1
8
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 3
3 questions
9
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 4
5 questions
10
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 5
3 questions
11
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 6
Câu hỏi 1
12
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 7
13
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 8
4 questions
14
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 9
6 questions
15
Mindset2-Unit 3-Listening-Exercise 10
4 questions
16
Mindset IELTS 2 – Speaking Unit 3
2 HRS
17
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
18
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 2
8 questions
19
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
20
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 4
21
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 5
13 questions
22
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 6
8 questions
23
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 7
24
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 8
25
Mindset2-Unit 3-Speaking-Exercise 9

Mindset IELTS UNIT 5

1
Mindset IELTS 2 – Unit 5 Reading
2 HRS
2
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 1
6 questions
3
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 2
5 questions
4
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 3
5 questions
5
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 4
Câu hỏi 1
6
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 5
3 questions
7
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 6
8
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 7
5 questions
9
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 8
Câu hỏi 1
10
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 9
Câu hỏi 1
11
Mindset2-Unit 5-Reading-Exercise 10
Câu hỏi 1

Mindset IELTS UNIT 4

1
Mindset 2 – Unit 4 Listening
2
Writing – using it/they/these to improve Coherence and Cohesion of the essay – Topic: The importance of the past-
3
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 1
5 questions
4
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 2
Câu hỏi 1
5
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 3
Câu hỏi 1
6
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 4
4 questions
7
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 5
Câu hỏi 1
8
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 6
6 questions
9
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 7
6 questions
10
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 8
Câu hỏi 1
11
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 9
5 questions
12
Mindset2-Unit 4-Listening-Exercise 10
4 questions

Improve your writing

1
Improve your writing Unit 5

Mindset IELTS Unit 6

1
Mindset 2 – Unit 6 – Listening

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Tin Tuyển Dụng

Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ cần tuyển 

5 vị trí Tư Vấn Tuyển Sinh làm việc tại các chi nhánh của trung tâm với các tiêu chí:​ Nữ từ 22-30 tuổi.Thời gian làm việc và lương thưởng theo thỏa thuận tại buổi phỏng vấn
Liên hệ phỏng vấn: Ms. Thư: 0909337067  / Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 304 Phạm Hùng, F5, Quận 8

 
Liên hệ chúng tôi
close-link
Layer 1
viTiếng Việt