Mind Set Foundation

Unit 1 - Reading and Writing

1
Mind Set foundation-Unit1-Reading and Writing-Execrice1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing- Exercise 2
Câu hỏi 6
3
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 7
7
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit1-Reading and Writing-Exercise 9
Câu hỏi 5

Unit 1 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking- Exercise 2
Câu hỏi 5
3
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking- Exercise 3
Câu hỏi 5
4
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking- Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking- Exercise 5
Câu hỏi 6
6
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking- Exercise 7
Câu hỏi 9
8
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking- Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit1-Listening and Speaking- Exercise 9

Unit 1 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 10
3
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 2
4
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 10
6
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 10
7
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit1-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 1

Unit 1 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 10
9
Mind Set Foundation-Unit1-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 2 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 2
Câu hỏi 6
3
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 3
Câu hỏi 6
4
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 4
Câu hỏi 5
5
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 6
Câu hỏi 6
7
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 7
Câu hỏi 9
8
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit2-Reading and Writing- Exercise 9
Câu hỏi 8

Unit 2 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 6
4
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 5
5
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 3
6
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit2-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 8

Unit 2 -Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary- Exercise 1
2
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary- Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary- Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
5
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 6
6
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 5
7
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 6
8
Mind Set Foundation-Unit2-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 8

Unit 2 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 4
5
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 5
6
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit2-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 3 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 8
5
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit3-Reading and Writing-Exercise 9
Câu hỏi 8

Unit 3 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 6
2
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 6
6
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 7
7
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 8
9
Mind Set Foundation-Unit3-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 7

Unit 3 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
3
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 9
4
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 5
5
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
6
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 2
7
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 8
9
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mind Set Foundation-Unit3-Grammar and Vocabulary-Exercise 10
Câu hỏi 1

Unit 3 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 11
3
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 4
5
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 6
6
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 8
9
Mind Set Foundation-Unit3-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 4 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 6
3
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit4-Reading and Writing-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 4 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 6
4
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 7
6
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 8
9
Mind Set Foundation-Unit4-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 4 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 5
2
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
3
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
4
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
5
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 10
6
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit4-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 4

Unit 4 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 7
3
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 8
5
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 7
6
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 9
8
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 7
9
Mind Set Foundation-Unit4-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 8

Unit 5 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 9
3
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit5-Reading and Writing-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 5 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 4
3
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 5
5
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 10
7
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit5-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 8

Unit 5 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
3
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 4
5
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 9
6
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 10
7
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 10
8
Mind Set Foundation-Unit5-Grammar and Vocabulary-Exercise 8

Unit 5 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 7
3
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 12
4
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 5
6
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit5-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 6

Unit 6 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 8
5
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 7
Câu hỏi 9
8
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 8
9
Mind Set Foundation-Unit6-Reading and Writing-Exercise 9

Unit 6 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 6
3
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 6
4
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 9
5
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit6-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 6 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
3
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
4
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 7
5
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
6
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 10
8
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 7
9
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 9
Câu hỏi 7
10
Mind Set Foundation-Unit6-Grammar and Vocabulary-Exercise 10
Câu hỏi 1

Unit 6 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 8
5
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 7
6
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 6
8
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit6-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 7 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 10
3
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit7-Reading and Writing-Exercise 9
Câu hỏi 1

Unit 7 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit 7-Listening and Speaking-Exercise 3
4
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 10
6
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 6
7
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit7-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 10

Unit 7 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 7
6
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 5
8
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 4
9
Mind Set Foundation-Unit7-Grammar and Vocabulary-Exercise 9
Câu hỏi 1

Unit 7 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 7
3
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 7
8
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 8
9
Mind Set Foundation-Unit7-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 4

Unit 8 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 3
4
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 8
9
Mind Set Foundation-Unit8-Reading and Writing-Exercise 9

Unit 9 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 6
3
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 6
4
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 7
6
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 6
8
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit8-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 1

Unit 8 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 5
4
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mind Set Foundation-Unit8-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 1

Unit 8 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 6
3
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 9
4
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 8
5
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 6
8
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mind Set Foundation-Unit8-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 9 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 8
3
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 8
4
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 5
5
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 8
9
Mind Set Foundation-Unit9-Reading and Writing-Exercise 9
Câu hỏi 1

Unit 9 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 2
3
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 6
4
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 9
6
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 10
9
Mind Set Foundation-Unit9-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 1

Unit 9 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 6
2
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 5
4
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 5
5
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 6
7
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
8
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 5
9
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mind Set Foundation-Unit9-Grammar and Vocabulary-Exercise 10
Câu hỏi 6

Unit 9 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 9
3
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 9
4
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 5
6
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 9
10
Mind Set Foundation-Unit9-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 14

Unit 10 - Reading and Writing

1
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 1
Câu hỏi 2
2
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 2
Câu hỏi 7
3
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 5
Câu hỏi 8
6
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 6
Câu hỏi 6
7
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 7
Câu hỏi 6
8
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 8
Câu hỏi 9
9
Mind Set Foundation-Unit10-Reading and Writing-Exercise 9
Câu hỏi 8

Unit 10 - Listening and Speaking

1
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 6
4
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 6
5
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 6
6
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 6
7
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 6
8
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit10-Listening and Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 6

Unit 10 - Grammar and Vocabulary

1
Mind Set Foundation-Unit10-Grammar and Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 5
2
Mind Set Foundation-Unit10-Grammar and Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mind Set Foundation-Unit10-Grammar and Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit10-Grammar and Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mind Set Foundation-Unit10-Grammar and Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mind Set Foundation-Unit10-Grammar and Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mind Set Foundation-Unit10-Grammar and Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 9

Unit 10 - Language Builder

1
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 2
Câu hỏi 9
3
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 4
Câu hỏi 7
5
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 6
Câu hỏi 8
7
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 7
Câu hỏi 8
8
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 8
Câu hỏi 6
9
Mind Set Foundation-Unit10-Language Builder-Exercise 9
Câu hỏi 8

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Thông báo về việc tạm dừng dạy trực tiếp

Trung Tâm Anh Văn Âu Việt Mỹ trân trọng Thông Báo: 

Hiện nay Trung Tâm đang thực hiện theo C/v của SGDĐT Tp.HCM về việc tạm dừng dạy trực tiếp. Khi có C/v mới về việc dạy và học trực tiếp Trung Tâm sẽ thông báo đến quý phụ huynh thời gian đi hoc lại.  Kính chúc quý phụ huynh và gia đình nhiều sức khỏe.
Liên hệ chúng tôi
close-link
Layer 1
viTiếng Việt