trusted online casino malaysia

Mindset for IELTS 1

Unit 1-Reading

1
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 1
5 questions
2
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 2
5 questions
3
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 5
6 questions
6
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 6
7
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 7
6 questions
8
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 9
7 questions
10
Mindset1-Unit1-Reading-Exercise 10

Unit 1-Writing

1
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 1
5 questions
2
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 4
11 questions
5
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 5
3 questions
6
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 6
7
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 8
6 questions
9
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mindset1-Unit1-Writing-Exercise 10

Unit 1-Listening

1
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 1
2
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 2
7 questions
3
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 3
4 questions
4
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 6
6 questions
7
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 7
5 questions
8
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 8
5 questions
9
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 9
6 questions
10
Mindset1-Unit1-Listening-Exercise 10
4 questions

Unit 1-Speaking

1
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 2
5 questions
3
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 4
5 questions
5
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 7
5 questions
8
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 8
9
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 9
5 questions

Unit 1-Grammar & Vocabulary

1
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
7 questions
2
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
8 questions
4
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
8 questions
5
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
5 questions
7
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
8 questions
8
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
8 questions
9
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
7 questions
10
Mindset1-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
9 questions

Unit 2-Reading

1
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 1
3 questions
2
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 4
7 questions
5
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 5
7 questions
6
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 6
7
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 8
7 questions
9
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 9
2 questions
10
Mindset1-Unit2-Reading-Exercise 10

Unit 2-Writing

1
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 2
8 questions
3
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 4
5 questions
5
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 5
6
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 7
8
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 9
6 questions
10
Mindset1-Unit2-Writing-Exercise 10

Unit 2-Listening

1
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 2
5 questions
3
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 3
5 questions
4
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 4
6 questions
5
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 5
8 questions
6
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 6
10 questions
7
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 7
5 questions
8
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit2-Lisening-Exercise 9
7 questions
10
Mindset1-Unit2-Listening-Exercise 10
5 questions

Unit 2-Speaking

1
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 2
3
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 4
8 questions
5
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 5
10 questions
6
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 6
5 questions
7
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit2-Speaking-Exercise 9
5 questions

Unit 2-Grammar & Vocabulary

1
Mindset1-Unit2-Grammar & Vovabulary-Exercise 1
8 questions
2
Mindset1-Unit2-Grammar & Vovabulary-Exercise 2
3
Mindset1-Unit2-Grammar & Vovabulary-Exercise 3
10 questions
4
Mindset1-Unit2-Grammar & Vovabulary-Exercise 4
5
Mindset1-Unit2-Grammar & Vovabulary-Exercise 5
8 questions
6
Mindset1-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
10 questions
7
Mindset1-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
8 questions
8
Mindset1-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
7 questions
9
Mindset1-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
8 questions
10
Mindset1-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
Câu hỏi 1

Unit 3-Reading

1
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 2
6 questions
3
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 5
4 questions
6
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 6
4 questions
7
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 7
4 questions
8
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 8
4 questions
9
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 9
5 questions
10
Mindset1-Unit3-Reading-Exercise 10

Unit 3-Writing

1
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 2
3
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 3
5 questions
4
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 5
6
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 6
5 questions
7
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 7
2 questions
8
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 9
5 questions
10
Mindset1-Unit3-Writing-Exercise 10

Unit 3-Listening

1
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 2
8 questions
3
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 3
4 questions
4
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 4
9 questions
5
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 6
6 questions
7
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 8
5 questions
9
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 9
6 questions
10
Mindset1-Unit3-Listening-Exercise 10
6 questions

Unit 3-Speaking

1
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 2
5 questions
3
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 3
8 questions
4
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 4
4 questions
5
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 5
10 questions
6
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 8
8 questions
9
Mindset1-Unit3-Speaking-Exercise 9
5 questions

Unit 3-Grammar & Vovabulary

1
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
10 questions
3
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
10 questions
4
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
10 questions
8
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
10 questions
9
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
7 questions
10
Mindset1-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
6 questions

Unit 4-Reading

1
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 6
3 questions
7
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 7
8
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 8
3 questions
9
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 9
5 questions
10
Mindset1-Unit4-Reading-Exercise 10

Unit 4-Writing

1
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 1
4 questions
2
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 2
5 questions
3
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 3
5 questions
4
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 4
5
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 5
7 questions
6
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 7
9 questions
8
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 8
5 questions
9
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mindset1-Unit4-Writing-Exercise 10

Unit 4-Listening

1
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 2
3 questions
3
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 4
3 questions
5
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 5
6
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 6
3 questions
7
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 7
4 questions
8
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 9
3 questions
10
Mindset1-Unit4-Listening-Exercise 10
3 questions

Unit 4-Speaking

1
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 1
3 questions
2
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 2
10 questions
3
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 3
10 questions
4
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 5
6
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 6
4 questions
7
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 7
5 questions
8
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 8
8 questions
9
Mindset1-Unit4-Speaking-Exercise 9
5 questions

Unit 4-Grammar & Vocabulary

1
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
6 questions
2
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
10 questions
6
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
8 questions
7
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
10 questions
8
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
10 questions
9
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
10 questions
10
Mindset1-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
9 questions

Unit 5-Reading

1
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 4
2 questions
5
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 6
5 questions
7
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 8
2 questions
9
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 9
3 questions
10
Mindset1-Unit5-Reading-Exercise 10

Unit 5-Writing

1
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 1
6 questions
2
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 2
4 questions
3
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 4
5
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 6
7
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 7
8
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 8
8 questions
9
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 9
8 questions
10
Mindset1-Unit5-Writing-Exercise 10

Unit 5-Listening

1
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 3
3 questions
4
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 4
6 questions
5
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 6
5 questions
7
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 7
5 questions
8
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 8
5 questions
9
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mindset1-Unit5-Listening-Exercise 10
5 questions

Unit 5-Speaking

1
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 1
5 questions
2
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 2
3 questions
4
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 4
5 questions
5
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 5
4 questions
6
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 8
9
Mindset1-Unit5-Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 1

Unit 5-Grammar & Vocabulary

1
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
2
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
11 questions
4
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
5
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
6 questions
6
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
7 questions
7
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
8 questions
8
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
7 questions
10
Mindset1-Unit 5-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
10 questions

Unit 6-Reading

1
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 1
6 questions
2
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 2
6 questions
3
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 4
4 questions
5
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 6
7 questions
7
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 9
4 questions
10
Mindset1-Unit6-Reading-Exercise 10

Unit 6-Writing

1
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 3
4
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 4
5
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 5
Câu hỏi 1
6
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 7
8
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 8
10 questions
9
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 9
6 questions
10
Mindset1-Unit6-Writing-Exercise 10

Unit 6-Listening

1
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 1
2
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 3
2 questions
4
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 5
3 questions
6
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 6
2 questions
7
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 7
6 questions
8
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 8
10 questions
9
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 9
2 questions
10
Mindset1-Unit6-Listening-Exercise 10
Câu hỏi 1

Unit 6-Speaking

1
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 4
8 questions
5
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 5
2 questions
6
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 6
8 questions
7
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 7
2 questions
8
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit6-Speaking-Exercise 9
7 questions

Unit 6-Grammar & Vocabulary

1
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
10 questions
3
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
10 questions
4
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
8 questions
5
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
10 questions
6
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
10 questions
7
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
9 questions
8
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
10 questions
9
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
10
Mindset1-Unit 6-Grammar & Vocabulary-Exercise 10

Unit 7-Reading

1
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 3
4
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 4
2 questions
5
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 5
2 questions
6
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 6
6 questions
7
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 7
4 questions
8
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 9
4 questions
10
Mindset1-Unit7-Reading-Exercise 10

Unit 7-Writing

1
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 1
2
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 3
4
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 4
5
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 5
9 questions
6
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 7
7 questions
8
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 9
6 questions
10
Mindset1-Unit7-Writing-Exercise 10

Unit 7-Listening

1
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 1
7 questions
2
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 3
2 questions
4
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 4
10 questions
5
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 5
2 questions
6
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 8
3 questions
9
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mindset1-Unit7-Listening-Exercise 10
4 questions

Unit 7-Speaking

1
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 1
8 questions
2
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 2
4 questions
3
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 3
4 questions
4
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 4
5
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 5
8 questions
6
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 6
8 questions
7
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 8
5 questions
9
Mindset1-Unit7-Speaking-Exercise 9

Unit 7-Grammar & Vocabulary

1
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
8 questions
2
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
8 questions
3
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
10 questions
5
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
6
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
9 questions
8
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
9 questions
10
Mindset1-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
Câu hỏi 1

Unit 8-Reading

1
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 1
7 questions
2
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 2
3
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 3
3 questions
4
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 5
2 questions
6
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mindset1-Unit8-Reading-Exercise 10

Unit 8-Writing

1
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 3
4
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 4
10 questions
5
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 5
6 questions
6
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 6
7
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 7
8 questions
8
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 8
5 questions
9
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 9
10 questions
10
Mindset1-Unit8-Writing-Exercise 10

Unit 8-Listening

1
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 1
Câu hỏi 1
2
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 2
3 questions
3
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 3
Câu hỏi 1
4
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 6
6
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 5
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 8
Câu hỏi 1
9
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 9
Câu hỏi 1
10
Mindset1-Unit8-Listening-Exercise 10
Câu hỏi 1

Unit 8-Speaking

1
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 1
3 questions
2
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 2
Câu hỏi 1
3
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 3
10 questions
4
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 4
5 questions
5
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 5
8 questions
6
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 6
Câu hỏi 1
7
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 8
5 questions
9
Mindset1-Unit8-Speaking-Exercise 9
Câu hỏi 1

Unit 8-Grammar & Vocabulary

1
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
2
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
7 questions
3
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
4
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
Câu hỏi 1
5
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
8 questions
6
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
6 questions
7
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
Câu hỏi 1
8
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
6 questions
9
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
9 questions
10
Mindset1-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
9 questions

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng đăng nhập để đánh giá
Tin Tuyển Dụng

Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ cần tuyển 

5 vị trí Tư Vấn Tuyển Sinh làm việc tại các chi nhánh của trung tâm với các tiêu chí:​ Nữ từ 22-30 tuổi.Thời gian làm việc và lương thưởng theo thỏa thuận tại buổi phỏng vấn
Liên hệ phỏng vấn: Ms. Thư: 0909337067  / Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 304 Phạm Hùng, F5, Quận 8

 
Liên hệ chúng tôi
close-link
Layer 1
viTiếng Việt