toggle menu

Cách sử dụng liveclass, phòng học trực tuyến

Các bước theo hướng dẫn #

Step 1 vào trang Tạo Tài Khoản #

masterstudy_placeholder

Teen girl sitting with a laptop

Bước này thực hiện như bình thường đối với các bạn chưa có account hoặc chưa biết cách đăng nhập lớp click vào đây. Sau khi vào lớp học sẽ có giao diện như sau

Step 2 #

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip commodo consequat.

Step 3 #

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip commodo consequat.

Được cung cấp bởi BetterDocs

Trả lời

viTiếng Việt