Đánh Giá Trình Độ IELTS

Để làm bài IELTS mô phỏng này bạn cần:

  1. Có tài khoản thành viên tại website auvietmyschool.eud.vn (liên hệ hỗ trợ trực tuyến nếu bạn chưa có tài khoản này, nó hoàn toàn miễn phí)
  2. Xem trước video hướng dẫn kiểm tra: bên dưới
  3. Đường truyền internet ổn định, headphone có microphone hoạt động cho phần thi nói
  4. Làm bài theo thứ tự các kỹ năng và theo hướng dẫn

Các lưu ý trước khi chuẩn bị bắt đầu bài kiểm tra

  1. Liên hệ nhân viên tư vấn ngay tại nút hỗ trợ khi bắt đầu làm bài kiểm tra
  2. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ thời gian để làm bài là 180 phút trong đó: 45 phút cho listening, 60 phút cho Reading, 60 phút cho Writing và 15 phút cho Speaking
  3. Nếu muốn được chấm Speaking và Writing bạn cần phải đăng ký khóa học tại AuVietMy

Vào Phòng Thi Speaking: 

Phần 1 - Phần Thi Listening (45')

1
IELTS Entrance Test – Listening Section 1
10 questions
2
IELTS Entrance Test – Listening Section 2
10 questions
3
IELTS Entrance Test – Listening Section 3
10 questions
4
IELTS Entrance Test – Listening Section 4
10 questions

Phần 2 - Phần Thi Reading (60')

1
IELTS Entrance Test – Reading
40 questions

The test is in 60 minutes including time to transfer your answers to the answer sheet

Phần 3 - Writing Test

1
IELTS Entrance Test – Writing Tasks

Test 2 - Phần 1 - Listening Test (TP 2- Test1)

1
Practice Test Plus 2 – Test 1 – Listening Section 1
14 questions
2
Practice Test Plus 2 – Test 1 – Listening Section 2
10 questions
3
IELTS Practice Test Plus 2 – Test 1 – Listening Section 3
10 questions
4
IELTS Practice Test Plus 2 – Test 1 – Section 4
10 questions

Test 2 - Phần 3 - Writing Test (TP 2- Test1)

1
IELTS Practice Test Plus 2 – Test 1 – Writing

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Đánh Giá Trình Độ IELTS
Layer 1
en_USEnglish