IELTS Teacher Training

Live Trainings

Xin vui lòng nhấn vào nút bên dưới để vào phòng họp. Lưu ý quý thầy cô cần đăng nhập trước khi nhấn vào nút này.

1
Demo Lesson 1
2
Demo Lesson 2
3
Listening U2
4
Mindset 1 – Listening unit 4
5
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 1
1 question
6
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 2
5 questions
7
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 3
1 question
8
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 4
5 questions
9
Mindset1-Unit1-Speaking-Exercise 5
1 question
10
Find multiple hotspots example

Unit 1 Flyer

1
MOVERS – SUCCEED – READING- PART 1 ( 8 Practice Tests)
2 HOURS
2
Writing task 1 – sample
3
Practice Test Plus 2 – Test 1 – Listening Section 1
14 questions

KET LESSONS

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
IELTS Teacher Training
Layer 1
en_USEnglish