trusted online casino malaysia

Mindset for IELTS 3

Unit 1-Reading

1
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 3
4
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 5
7 questions
6
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 7
7 questions
8
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 8
4 questions
9
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 9
5 questions
10
Mindset3-Unit1-Reading-Exercise 10
6 questions

Unit 1-Writing

1
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 1
5 questions
2
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 2
5 questions
3
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 3
5 questions
4
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 6
7
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 7
5 questions
8
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 8
5 questions
9
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 9
1 question
10
Mindset3-Unit1-Writing-Exercise 10

Unit 1-Listening

1
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 1
8 questions
2
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 2
4 questions
3
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 3
6 questions
4
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 4
6 questions
5
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 5
4 questions
6
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 6
10 questions
7
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 7
9 questions
8
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 8
10 questions
9
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 9
10 questions
10
Mindset3-Unit1-Listening-Exercise 10
1 question

Unit 1-Speaking

1
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 1
2
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 2
3
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 3
6 questions
4
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 7
8
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 8
9
Mindset3-Unit1-Speaking-Exercise 9

Unit 1-Grammar & Vocabulary

1
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
3
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
8 questions
4
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
6 questions
5
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
7 questions
6
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
8
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
9
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
6 questions
10
Mindset3-Unit1-Grammar & Vocabulary-Exercise 10

Unit 2-Reading

1
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 1
2
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 2
7 questions
3
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 3
6 questions
4
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 4
1 question
5
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 6
6 questions
7
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 7
5 questions
8
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 8
1 question
9
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 9
2 questions
10
Mindset3-Unit2-Reading-Exercise 10
1 question

Unit 2-Writing

1
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 1
7 questions
2
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 2
8 questions
3
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 3
6 questions
4
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 4
5
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 6
6 questions
7
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 7
8
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 8
5 questions
9
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 9
10
Mindset3-Unit2-Writing-Exercise 10

Unit 2-Listening

1
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 2
6 questions
3
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 4
1 question
5
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 7
8
Mindset3-Unit2-Listening-Exercise 8
1 question

Unit 2-Speaking

1
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 1
10 questions
2
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 2
3
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 3
4 questions
4
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 4
6 questions
5
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 6
7
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 7
10 questions
8
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 8
1 question
9
Mindset3-Unit2-Speaking-Exercise 9
1 question

Unit 2-Grammar & Vocabulary

1
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
2 questions
2
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
6 questions
5
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
6
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
7 questions
7
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
8
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
9
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
8 questions
10
Mindset3-Unit2-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
10 questions

Unit 3-Reading

1
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 1
2
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 2
3
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 3
4
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 6
6 questions
7
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 7
1 question
8
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 8
1 question
9
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 9
10
Mindset3-Unit3-Reading-Exercise 10
4 questions

Unit 3-Writing

1
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 1
8 questions
2
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 2
3
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 6
7
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 7
6 questions
8
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 8
4 questions
9
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 9
8 questions
10
Mindset3-Unit3-Writing-Exercise 10

Unit 3-Listening

1
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 1
6 questions
2
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 3
4
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 4
2 questions
5
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 6
2 questions
7
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 7
1 question
8
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 8
3 questions
9
Mindset3-Unit3-Listening-Exercise 9
4 questions

Unit 3-Speaking

1
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 1
5 questions
2
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 2
3
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 3
4
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 4
6 questions
5
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 7
10 questions
8
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 8
9
Mindset3-Unit3-Speaking-Exercise 9

Unit 3-Grammar & Vocabulary

1
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
6 questions
2
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
13 questions
3
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
8 questions
5
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
7 questions
7
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
1 question
8
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
9
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
1 question
10
Mindset3-Unit3-Grammar & Vocabulary-Exercise 10

Unit 4-Reading

1
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 2
3 questions
3
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 3
5 questions
4
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 4
5
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 5
6
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 6
8 questions
7
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 7
5 questions
8
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 8
5 questions
9
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 9
10
Mindset3-Unit4-Reading-Exercise 10
2 questions

Unit 4-Writing

1
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 1
8 questions
2
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 2
6 questions
3
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 3
5 questions
4
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 4
5
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 5
4 questions
6
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 6
7
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 7
4 questions
8
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 8
9
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 9
4 questions
10
Mindset3-Unit4-Writing-Exercise 10

Unit 4-Listening

1
Mindset3-Unit4-Listening-Exercise 1
3 questions
2
Mindset3-Unit4-Listening-Exercise 2
3 questions
3
Mindset3-Unit4-Listening-Exercise 3
4
Mindset3-Unit4-Listening-Exercise 4
5
Mindset3-Unit4-Listening-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit4-Listening-Exercise 6
3 questions
7
Mindset3-Unit4-Listening-Exercise 7
3 questions

Unit 4-Speaking

1
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 1
2
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 4
1 question
5
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 6
2 questions
7
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 7
10 questions
8
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 8
9
Mindset3-Unit4-Speaking-Exercise 9

Unit 4-Grammar & Vocabulary

1
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
4
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
1 question
5
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
8 questions
6
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
6 questions
7
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
1 question
8
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
6 questions
9
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
10
Mindset3-Unit4-Grammar & Vocabulary-Exercise 10

Unit 5-Reading

1
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 1
6 questions
2
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 2
6 questions
3
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 3
4
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 6
7
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 7
6 questions
8
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 8
1 question
9
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 9
6 questions
10
Mindset3-Unit5-Reading-Exercise 10
4 questions

Unit 5-Writing

1
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 1
6 questions
2
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 2
10 questions
3
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 3
4
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 6
5 questions
7
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 7
6 questions
8
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 8
6 questions
9
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 9
3 questions
10
Mindset3-Unit5-Writing-Exercise 10

Unit 5-Listening

1
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 1
2
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 2
4 questions
3
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 5
3 questions
6
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 7
1 question
8
Mindset3-Unit5-Listening-Exercise 8
1 question

Unit 5-Speaking

1
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 1
8 questions
2
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 2
3
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 4
4 questions
5
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 6
10 questions
7
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 7
7 questions
8
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 8
1 question
9
Mindset3-Unit5-Speaking-Exercise 9
1 question

Unit 5-Grammar & Vocabulary

1
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
6 questions
3
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
8 questions
4
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
8 questions
5
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
7
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
6 questions
8
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
8 questions
9
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
10
Mindset3-Unit5-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
1 question

Unit 6-Reading

1
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 3
6 questions
4
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 4
5
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 5
6
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 6
4 questions
7
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 7
1 question
8
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 8
4 questions
9
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 9
10
Mindset3-Unit6-Reading-Exercise 10
4 questions

Unit 6-Writing

1
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 1
6 questions
2
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 2
6 questions
3
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 3
4
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 4
7 questions
5
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 6
7 questions
7
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 7
8
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 8
1 question
9
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 9
6 questions
10
Mindset3-Unit6-Writing-Exercise 10

Unit 6-Listening

1
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 1
3 questions
2
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 2
3 questions
3
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 3
4 questions
4
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 6
4 questions
7
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 7
5 questions
8
Mindset3-Unit6-Listening-Exercise 8
1 question

Unit 6-Speaking

1
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 2
3
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 3
6 questions
4
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 4
1 question
5
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 6
3 questions
7
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 7
8
Mindset3-Unit6-Speaking-Exercise 8
1 question

Unit 6-Grammar & Vocabulary

1
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
6 questions
2
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
8 questions
4
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
8 questions
5
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
8 questions
6
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
7
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
10 questions
8
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
6 questions
9
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
5 questions
10
Mindset3-Unit6-Grammar & Vocabulary-Exercise 10

Unit 7-Reading

1
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 1
2
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 3
4
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 7
4 questions
8
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 8
3 questions
9
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 9
6 questions
10
Mindset3-Unit7-Reading-Exercise 10
5 questions

Unit 7-Writing

1
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 1
5 questions
2
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 2
6 questions
3
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 3
4
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 4
5 questions
5
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 6
7 questions
7
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 7
6 questions
8
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 8
6 questions
9
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 9
1 question
10
Mindset3-Unit7-Writing-Exercise 10

Unit 7-Listening

1
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 1
5 questions
2
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 2
3
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 4
6 questions
5
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 6
3 questions
7
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 7
4 questions
8
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 8
1 question
9
Mindset3-Unit7-Listening-Exercise 9
1 question

Unit 7-Speaking

1
Mindset3-Unit7-Speaking-Exercise 1
2
Mindset3-Unit7-Speaking-Exercise 2
3
Mindset3-Unit7-Speaking-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit7-Speaking-Exercise 4
5
Mindset3-Unit7-Speaking-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit7-Speaking-Exercise 6
4 questions
7
Mindset3-Unit7-Speaking-Exercise 7
8 questions

Unit 7-Grammar & Vocabulary

1
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
6 questions
3
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
6 questions
4
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
5
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
1 question
6
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
7 questions
7
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
8
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
6 questions
9
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
7 questions
10
Mindset3-Unit7-Grammar & Vocabulary-Exercise 10

Unit 8-Reading

1
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 2
3
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 3
4
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 4
7 questions
5
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 5
7 questions
6
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 6
7
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 7
6 questions
8
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 8
6 questions
9
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 9
6 questions
10
Mindset3-Unit8-Reading-Exercise 10
5 questions

Unit 8-Writing

1
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 2
1 question
3
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 4
10 questions
5
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 5
6
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 6
6 questions
7
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 7
6 questions
8
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 8
10 questions
9
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 9
4 questions
10
Mindset3-Unit8-Writing-Exercise 10

Unit 8-Listening

1
Mindset3-Unit8-Listening-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit8-Listening-Exercise 2
5 questions
3
Mindset3-Unit8-Listening-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit8-Listening-Exercise 4
1 question
5
Mindset3-Unit8-Listening-Exercise 5
5 questions
6
Mindset3-Unit8-Listening-Exercise 6
1 question
7
Mindset3-Unit8-Listening-Exercise 7
1 question

Unit 8-Speaking

1
Mindset3-Unit8-Speaking-Exercise 1
9 questions
2
Mindset3-Unit8-Speaking-Exercise 2
3
Mindset3-Unit8-Speaking-Exercise 3
1 question
4
Mindset3-Unit8-Speaking-Exercise 4
4 questions
5
Mindset3-Unit8-Speaking-Exercise 5
6 questions
6
Mindset3-Unit8-Speaking-Exercise 6
7
Mindset3-Unit8-Speaking-Exercise 7

Unit 8-Grammar & Vovabulary

1
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 1
1 question
2
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 2
8 questions
3
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 3
4
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 4
8 questions
5
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 5
8 questions
6
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 6
7
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 7
7 questions
8
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 8
8 questions
9
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 9
1 question
10
Mindset3-Unit8-Grammar & Vocabulary-Exercise 10
1 question

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Tin Tuyển Dụng

Trung tâm Anh ngữ Âu Việt Mỹ cần tuyển 

5 vị trí Tư Vấn Tuyển Sinh làm việc tại các chi nhánh của trung tâm với các tiêu chí:​ Nữ từ 22-30 tuổi.Thời gian làm việc và lương thưởng theo thỏa thuận tại buổi phỏng vấn
Liên hệ phỏng vấn: Ms. Thư: 0909337067  / Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 304 Phạm Hùng, F5, Quận 8

 
Contact us
close-link
Layer 1
en_USEnglish