Blog

Learners Flow
Learners Work Flow

Learner Process

Instructors Work Flow
Instructors Work Flow

Teacher Procedure

It & Academic
Academic & IT Dept Work Flow

Training & Technical Department Process

Những điều cần

Tính lương gv
  • Đào tạo phối hợp báo cáo về tình hình lớp dạy của từng giáo viên (đủ thời lượng, đúng quy trình dạy). Nếu không phát sinh gì thì tính theo số bài học đã đăng cho từng lớp đảm nhiệm và từng tháng đối chiếu lại với báo bài mỗi buổi
  • Cập nhật lên sổ cái và tạo sheet tính lương cho từng giáo viên và chia sẻ qua google spreadsheet 65. MR DUY LINH – Google Sheets
Quản lý học viên và học phí
  • Lưu ý khi nhập liệu học viên nhớ ghi chú ngày hết hạn tài khoản tránh học mà tài khoản đã hết hạn.
  • Lưu file spreadsheet và nhắc nhở phụ huynh khi hết phí…
Thông báo về việc tạm dừng dạy trực tiếp

Trung Tâm Anh Văn Âu Việt Mỹ trân trọng Thông Báo: 

Hiện nay Trung Tâm đang thực hiện theo C/v của SGDĐT Tp.HCM về việc tạm dừng dạy trực tiếp. Khi có C/v mới về việc dạy và học trực tiếp Trung Tâm sẽ thông báo đến quý phụ huynh thời gian đi hoc lại.  Kính chúc quý phụ huynh và gia đình nhiều sức khỏe.
Contact us
close-link
Layer 1
en_USEnglish