Anh Ngữ Thiếu Nhi iKids

Chương trình Tiếng Anh chủ động bậc tiểu học thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi

Đăng ký khóa Tiếng Anh iKids để con tự tin hơn trong sử dụng tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng, con phấn khởi đi họcthành công trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge

Khuyến Mãi Chỉ Kéo Dài Tới 30 Tháng 11 2023

16
Ngày
:
 
03
Giờ
:
 
30
Phút
:
 
53
Giây

You missed out!

Quý phụ huynh đã tìm thấy một khóa học Anh Ngữ mà con em mình sẽ: hứng thú tới lớp, sử dụng tự tin 4 kỹ năng ?

Chúng tôi hiểu được nỗi đau đáu này vì thế khóa học Anh Ngữ iKids đem đến cho con hơn cả việc thuần thạo ngôn ngữ; nơi trẻ còn có thể tìm tòi học hỏi thế giới chung quanh qua các phần mềm học tập tích hợp sinh động bản quyền của Pearson©️, hoàn thành tốt môn tiếng Anh tại trường tiểu học và hơn hết là luôn sẵn sàng đương đầu thử thách ở các kỳ thi Anh ngữ chứng chỉ quốc tế như Cambridge Starters, Movers, Flyers

TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

Tự tin sử dụng 4 kỹ năng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nền tảng tiếng Anh vững chắc sẵn sàng đương đầu với các kỳ thi chứng chỉ của Cambridge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lớp học thú vị, giáo viên năng động tương tác, con hứng thú đi học mỗi buổi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Học hỏi, sáng tạo, tư duy phản biện độc lập

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Con hội nhập, biết cách làm việc nhóm hiệu quả

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hiệu quả học tập được đánh giá thường xuyên, chất lượng đào tạo được kiểm chứng.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et nam dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco nam laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 VIDEO TƯƠNG TÁC VỀ KHÓA HỌC
 

Đăng ký ngay để được tư vấn, nhận khuyến mãi


Học Chương Trình iKids Trẻ Được Gì

 • Tự tin hơn với nền tảng Anh ngữ vững chắc; tại lớp  con được
 • Tự tin hơn với nền tảng Anh ngữ vững chắc; tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được
 • Tự tin hơn với nền tảng Anh ngữ vững chắc; tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được
 • Tự tin hơn với nền tảng Anh ngữ vững chắc; tại lớp  con được
 • Tự tin hơn với nền tảng Anh ngữ vững chắc; tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được
 • Tự tin hơn với nền tảng Anh ngữ vững chắc; tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được tại lớp  con được
 • Xin lưu ý những dữ liệu bạn nhập vào sẽ được chúng tôi thu thập lại"

 • Xin chào loài người, hỏi tôi bất cứ điều gì

AI đang suy nghĩ ...

Một khóa học nơi con tự tin sử dụng Tiếng Anh, xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững trãi và tự do khám phá thế giới quan sinh động

quy chuẩn đào tạo của âu việT mỹ

Nói về quy chuẩn đào tạo của Âu Việt Mỹ qua chương trình này nhằm đảo bảo được các cam kết của chúng ta là những bước đào tạo có cơ sở mang tính thuyết phục

 • học trên lớp
 • ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP THU

 • HỖ TRỢ HỌC TẬP

 • ĐIỀU CHỈNH GIẢNG DẠY

Miêu tả bước học này

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Đây là nơi đi tới các hành động đưa thông tin hoặc Chốt Khách Hàng 

Các nút này định hướng khách hàng tới các mục tương ứng tùy vào mức độ hứng thú hoặc phương thức tiếp cận của khách hàng. Ở đây ta ghi các thông tin chỉ dẫn mang tính mời gọi

Lộ Trình Khóa Học

Free starter 1+2

CEFR Pre A1

Pre Starter

Miêu Tả Ngắn Về Khóa Học Này

Free starter 1+2

CEFR Pre A1

Pre Starter

Miêu Tả Ngắn Về Khóa Học Này

Free starter 1+2

CEFR Pre A1

Pre Starter

Miêu Tả Ngắn Về Khóa Học Này

Free starter 1+2

CEFR Pre A1

Pre Starter

Miêu Tả Ngắn Về Khóa Học Này

Dưới đây là các key chủ đạo của chương trình mà mình giải thích ra chi tiết.

Một số khách hàng cần hiểu rõ hơn về các 

benefit 1

Use this section to highlight the main features and/or main benefits of your product.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

benefit 2

Use this section to highlight the main features and/or main benefits of your product.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

benefit 3

Use this section to highlight the main features and/or main benefits of your product.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sự hài lòng của học viên 


Ta để một số học viên tiêu biểu tại đây và các phát biểu của các em qua khóa học cũng như thành tích

Christian Doe

Architect

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Barbara Lane

Art Director

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Marie Jones

Marketing Specialist

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Khóa Học

Kết cấu một khóa học dành cho khách hàng nào kỹ tính khi đã kéo tới đây

1

Module 1: Title Of Module Here

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own 

2

Module 2: Title Of Module Here

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own 

3

Module 3: Title Of Module Here

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own 

Một số chỉ số về năng lực học tập

Ta có thể thông tin về tỉ lệ đậu các kỳ thi Cambridge tại đây to make sense of what’s coming. For example, make sure they know that it is an online course designed to teach them how to achieve their goal

42%
increased

Conversion Rate

57%
increased

Functionality

32%
increased

Product Sales

Bonus

Các  lợi ích kèm thêm khi tham gia khóa học này

What else is there in the course that you haven’t explained in your modules above? Even if it’s a regular part of your course, if you haven’t mentioned it at all on your sales page yet, then it’s time to introduce it in this section as a Bonus. If you’re not sure what to put here, then check out our article on 6 great ways that you can increase the perceived value of your online course

Course Bonuses

Tell them all about this other great thing that they also get. Maybe it’s access to a members-only facebook group or online forum. If so, tell them about it here!

Bonus 01

Tell them why this bonus feature of your course is going to help them achieve even more than what you’ve already outlined in the modules above.

Bonus 02

 1-on-1 coaching calls, downloadable workbooks, cheat sheets… whatever it is, mention it in this section.

Bonus 03

 1-on-1 coaching calls, downloadable workbooks, cheat sheets… whatever it is, mention it in this section.

Những điều làm chúng tôi khách biệt

 Cá keys khác biệt của trung tâm mà mình muốn chốt lại cho khách hàng nào vẫn chưa thấy thuyết phục

You can duplicate this section and use it in multiple places on your sales page, wherever you need to elaborate on something.


Note: keep your paragraphs short to avoid the "wall of text" effect and mix things up with text highlights and sub headings.

Các giáo viên nòng cốt mình có thể để thông tin ở đây

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting. If you haven’t got great testimonials yet, then check out our article on the secret to getting raving testimonials for your online course

Christian Doe

Architect

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

Barbara Lane

Art Director

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

Marie Jones

Marketing Specialist

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials should focus on why past customers found that your course was absolutely the right decision. Remember, your visitors are looking for reasons not to buy after they see the price, so include some testimonials here that alleviate that anxiety.

Các câu hỏi thường gặp

What are common questions about your course?

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Can You Put Example Questions Here? 

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Can You Put Example Questions Here? 

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Can You Put Example Questions Here? 

Provide some answers to common questions. Perhaps you want to tell answer how much time they need to dedicate to get through the course, or give them a support email to contact you if they have further questions. It doesn’t need to be questions you were actually asked, but rather the final few questions people may want answered before they are ready to buy.

Đăng ký học thử nếu phía trên họ miss thông tin này

Download our free guide to learn the 5 secrets to effortless persuasion and get started today.

Lời cam kết của giám đốc trung tâm nói về chất lượng đào tạo

This is your final chance to offer a personalised encouragement to your visitor. Warmly explain that this course is something you are proud of and that you hope to they’ll sign up so you can help them overcome their problems and get that amazing result!

Thông Tin Liên hệ 3 cơ sở

Au VIet My English Centre

0977730273

304 Pham Hung Str. Distric 8

>
viTiếng Việt