november, 2023

Workshop: Peason Connected English Learning Program

Workshop: Peason Connected English Learning Programwed29nov1:30 pmwed3:00 pm1:30 pm - 3:00 pm Âu Việt Mỹ HQ - CS1, 304 Phạm Hùng Street. Ward 5, District: 8 Event Organized ByPearson Publisher - Vietnam

Event Details

NỘI DUNG

1:30 – 3:00 PM: Hệ thống trường ngoại ngữ Âu Việt Mỹ, Pearson Connected ENLISH LEARNING PROGRAM (PCELP) và việc thực hiện và đánh giá bằng bài thuyết trình Thang đo tiếng Anh toàn cầu (GSE)

Thành phần tham dự:

Ông Grant Kempton, Giám đốc Khối Đào Tạo Toàn Cầu. Thạc sĩ ELT, Đại học Đọc Vương quốc Anh, with nhiều hơn hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, PD và quản lý giáo dục, ngành xuất bản và Edtech

more

Organizer

Pearson Publisher - Vietnam

Một trong những nhà xuất bản và tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới

Learn More

>
viTiếng Việt