Tiểu sử người hướng dẫn

My contact number: 0389874504

Các khóa học dành cho giáo viên

Nóng bức
LOP TRAI NGHIEM
Miễn phí
IELTS Courses
Advanced
Bài giảng 7
Nóng bức
IELTS Full test
Miễn phí
IELTS Courses
Bài giảng 20
Nóng bức
1
Miễn phí
IELTS Courses
Advanced
Bài giảng 15
Nvidia
Advanced
Bài giảng 5
10 hours
IELTS Courses
Advanced
Bài giảng 8
10 hours
Thông báo về việc tạm dừng dạy trực tiếp

Trung Tâm Anh Văn Âu Việt Mỹ trân trọng Thông Báo: 

Hiện nay Trung Tâm đang thực hiện theo C/v của SGDĐT Tp.HCM về việc tạm dừng dạy trực tiếp. Khi có C/v mới về việc dạy và học trực tiếp Trung Tâm sẽ thông báo đến quý phụ huynh thời gian đi hoc lại.  Kính chúc quý phụ huynh và gia đình nhiều sức khỏe.
Liên hệ chúng tôi
close-link
Layer 1
viTiếng Việt